2018/19 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ek Başvuru Duyurusu

19 Ekim 2018 Cuma

Değerli Öğrencilerimiz,

2018/19 akademik yılı BAHAR dönemi için Avrupa'da ikili anlaşmamız bulunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin belirlenmesine yönelik başvurular alınacaktır. 

NOT:
Bu başvuru kapsamında sadece 2018-2019 akademik yılı BAHAR dönemi için hareketlilik gerçekleştirilecek olup sonraki akademik yıllar için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. 
 

Başvuru takvimi

 • Başvurular, 19.10.2018 – 01.11.2018 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Yabancı Dil Sınavı, 3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 

Başvuru Belgeleri

 1. Başvurular sadece ONLINE platform üzerinden alınacaktır. Online başvuru formu doldurulduktan sonra başka bir işlem yapılmayacak olup adaylar doğrudan sınava alınacaktır.
 2. ONLINE başvuru esnasında hatalı/yanlış bilgi veren öğrencilerin başvuruları Erasmus hakkı kazansa dahi reddedilecektir. Yanıltıcı bilgi sunanlar hakkında yasal işlem yapma hakkı saklı kalacaktır. 
 3. ONLINE BAŞVURU FORMU için sol taraftaki menüde bulunan BAŞVURU EKRANI na tıklayınız. 

 

AŞAĞIDA GENEL BİLGİLENDİRMEYİ BULABİLİRSİNİZÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
(2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ İÇİN)
 
Değerli Öğrencilerimiz,
 
Erasmus+ Değişim Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi için ek başvuru alınacaktır. Bu kapsamda 11 öğrenci ASİL olarak seçilecektir. Hareketliliğe ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
 
NOT: Bu başvuru kapsamında sadece 2018-2019 akademik yılı BAHAR dönemi için hareketlilik gerçekleştirilecek olup sonraki akademik yıllar için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Hepinize başarılar dileriz.
 
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
 
 

 
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
 

Nedir?

 • Faaliyet, Üniversitemizde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. ?
 

Faaliyet süresi ne kadardır?

 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
 • Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. ?
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. ?
 

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 • Başvurular, 19 Ekim–1 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Yabancı Dil Sınavı, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Sınav için E-posta adreslerinize bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Lütfen güncel e-posta adresi verdiğinizi kontrol ediniz.
 • Erasmusa başvuru yapan adaylar hiçbir çağrı beklemeksizin yabancı dil sınavına katılacaklardır.
 • Mazeretsiz olarak dil sınavına katılmayanlar için sınav için harcanan bedel adaya rücu edilme hakkı saklıdır.
 

Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 1. Başvurular sadece ONLINE olarak yapılacaktır. Birimimize elden herhangi bir belge teslim edilmeyecektir.
 

Başvuru Nereye Yapılacaktır?

 • Başvurular, online olarak alınacaktır. Ek bir işlem yapılmayacaktır. 
 

Kontenjanlar

 • 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi için ek başvurular açılmıştır.
 • Bu amaçla 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi için yaklaşık 11 öğrenci Erasmus kapsamında seçilecektir.
 • Kontenjanlar ikili anlaşmalarda belirtilen sayılarla sınırlı olup genel puan üstünlüğüne göre sıralama yapılmak suretiyle ASİL ve YEDEK adaylar belirlenecektir.
 

Başvuru Yapmak İçin Gerekli Akademik Ortalama

 • Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 

Yabancı Dil Düzeyinin Tespit Yöntemi ve Baraj Uygulaması

 • Yabancı dil düzeyini tespit etmek için Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından online dil sınavı düzenlenmektedir. Online dil sınavı 60 dakika sürmekte ve 45 sorudan oluşmaktadır. Sınav okuma, gramer ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır.
 • Online dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir.
 • Mülakat sınavı yapılmayacaktır.
 

Değerlendirme Ölçütleri

 • Online dil sınavından alınan puan ile 100 üzerinden genel not ortalamanızın yarısı alınarak toplanır ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır.
 • 2018 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan[1]
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan[2]
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.
 

Seçilen Erasmus Öğrencilerine Öğrenim Süreleri İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarları

 
 
Ülke kategorileri Öğrenim
Hareketliliği
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 500 avro 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 avro
 
 

İsteyen Öğrencilerin Maddi Destekten Feragat Edebileceğine Dair Açıklama

 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır ve bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.
 

Başvurduğu Halde Yabancı Dil Sınavına Katılmayanlara İlişkin Açıklama

 • Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -5 puan indirilecektir.
 

Engelli Öğrencilere İlişkin İlave Destek ve İmkanlar

 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
 
[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
[2]   Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.