2020 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA108 SAĞLIK KONSORSİYUMU PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI (2020 Proje Dönemi için)

29 Temmuz 2022 Cuma

2020 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA108 SAĞLIK KONSORSİYUMU PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
(2020 Proje Dönemi için)
 

Değerli akademik, teknik ve idari personelimiz,

Bilindiği üzere 2020 proje döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan Erasmus+ KA108 Sağlık Konsorsiyumu projesi kabul edilmişti. Bu kapsamda Personel Hareketliliği (Ders Verme ve Eğitim Alma faaliyetleri) kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 4800 Avronun değerlendirilmesi amacıyla başvurular alınacaktır. Üniversitemizin sadece Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli akademik, teknik ve idari personelimiz bu sağlık konsorsiyumu projesinden faydalanabilecektir.

Hibe miktarları ve faaliyet süresi KA103 Personel Hareketliliği ile birebir aynı uygulanacaktır.

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler (15.08.2022 - 09.09.2022)  arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İlgili başvuru sürecinin ait olduğu proje numarası: 2020-1-TR01-KA108-084483
 
Başvuru Sürecine İlişkin Takvim:
 • Duyuru Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2022
 • Başvuru Başlangıç - Bitiş Tarihi: 15 Ağustos 2022 – 9 Eylül 2022 (Saat: 17:00)
 • Başvuruların Değerlendirilmesi: 14 Eylül 2022
 • Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi: 15 Eylül 2022
 • İtiraz ve Feragat Tarihleri: 16 – 19 Eylül 2022
 • Nihai Listenin Yayımlanma Tarihi (feragat var ise): 20 Eylül 2022
 • Oryantasyon Etkinliği (seçilenler için): 21 Eylül 2022 (Saat: 15.00)
 • Seçilen Personelin Hareketlilik Tarih Aralığı: 22 Eylül 2022 – 31 Mayıs 2023
DERS VERME HAREKETLİĞİ (Akademik Personel için)

Başvuru Belgeleri
 • Kabul/davet belgesi başvuru aşamasında talep edilmemektedir.
 • Öğretim programı (Kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı, ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
 • Dil belgesi (YDS ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı sınav sonuç belgesi)
 • HİBESİZ faydalanma talebi olması halinde “Hibesiz faydalanmak istiyorum." ifadesinin yer aldığı bir dilekçe
 
Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 • Yalnızca bölümünün ikili anlaşması bulunan öğretim personeli bu programa başvuru yapabilir. 
 • İkili anlaşmaları görmek için lütfen linke tıklayınız.
Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi
 • 2020 proje dönemi değerlendirme kriterlerini görmek için tıklayınız
Ders Verme Hareketliliği Nedir?
 • Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching-Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

Asgari ve Azami Süreler
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Asgari ders saati süresinden daha az ders verdiği saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 4800 Avro'dur 2400 Avro personel ders verme; 2400 Avro ise personel eğitim alma hareketliliği için ayrılmıştır.
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 5 personelin (3 personel ders verme hareketliliği, 2 personel eğitim alma hareketliliği) programdan hibe alması öngörülmektedir. Ancak, nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir. 
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.  
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek 
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe (3 gün) ve seyahat giderinden (Rize ile gidilecek şehir arası mesafe dikkate alınır) oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Hayat Pahalılığına Göre Ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe (€)
Grup 1 Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
Grup 2 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  136
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
100-499 km arası  180 € 
500-1999 km arası  275 € 
2000-2999 km arası  360 € 
3000-3999 km arası  530 € 
4000-7999 km arası  820 € 
8000 km ve üzeri  1.100 € 
 
 

Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır. 

 
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (İdari ve Akademik Personel için)

Başvuru Belgeleri
 • Kabul/davet belgesi (Kabul belgesi yok ise kabul mektubundaki asgari bilgilere sahip karşı tarafından resmî e-posta adresinden gönderilen e-posta ekran görüntüsü kabul edilebilir.)
 • Öğretim programı (Kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı, ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
 • Dil belgesi (YDS ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı sınav sonuç belgesi)
 • HİBESİZ faydalanma talebi olması halinde “Hibesiz faydalanmak istiyorum." ifadesinin yer aldığı bir dilekçe
 
Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 • Üniversitelerarası İkili anlaşma şartı olmadığından aşağıdaki bilgilendirme metninde yer alan şartlara uygun program ülkelerinde yer alan ve kurallara uygun herhangi bir üniversite/kurum/işletmede eğitim alınabilmektedir.
Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?
 • Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 
 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Kütüphanede araştırma yapmak üzere talep edilen faaliyetler de bu kapsamda olup desteklenememektedir.
 • Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkeziaraştırma merkeziyükseköğretim kurumuya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. 
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.  
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 işgünü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre eğitim aldığı saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 4800 Avro'dur 2400 Avro personel ders verme; 2400 Avro ise personel eğitim alma hareketliliği için ayrılmıştır.
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 5 personelin (3 personel ders verme hareketliliği, 2 personel eğitim alma hareketliliği) programdan hibe alması öngörülmektedir. Ancak, nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir. 
 
Bölüm İkili Anlaşmaları
 • Bu faaliyette ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Bu ilanın bir sonraki bölümünde gerekli asgari şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilir.
 • Bununla birlikte üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personel başvuruda bulunabilir.
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak,
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Hayat Pahalılığına Göre Ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe (€)
Grup 1 Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
Grup 2 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  136
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
100-499 km arası  180 € 
500-1999 km arası  275 € 
2000-2999 km arası  360 € 
3000-3999 km arası  530 € 
4000-7999 km arası  820 € 
8000 km ve üzeri  1.100 € 
 
 
 
 
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun için başvuruya ek olarak "Erasmus Kurum Koordinatörlüğü"ne hitaben bir dilekçe eklenmelidir. Bu dilekçesi olmayan personelin başvuru "hibesiz faydalanma" kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır.