2020 Proje Dönemi Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

08 Mart 2021 Pazartesi

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
(2020 Proje Dönemi için)

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında 2020 yılı proje döneminde Üniversitemize tahsis edilen 7800 avronun değerlendirilmesi amacıyla başvurular alınacaktır.
 
Başvuru Sürecine İlişkin Takvim
 • Duyuru Başlangıç Tarihi: 8 Mart 2021
 • Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021 (Saat 17:00)
 • Komisyon Toplantı Tarihi: 26 – 30 Nisan 2021
 • Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi: 3 Mayıs 2021
 • İtiraz ve Feragat Tarihleri: 4 – 6 Mayıs 2021
 • Nihai Listenin Yayımlanma Tarihi (feragat var ise): 7 Mayıs 2021
 • Oryantasyon Etkinliği (seçilenler için): 12 Mayıs 2021 (Saat: 15.00)
 • Seçilen Personelin Hareketlilik Tarih Aralığı: 12 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2023 
Başvuru Belgeleri
 • Online başvuru formu (İmzalı olma şartı bulunmamaktadır.)
 • Kabul/davet belgesi başvuru aşamasında talep edilmemektedir.
 • Öğretim programı (kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı; ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
 • Nüfus cüzdanı (1 adet)
 • Dil belgesi (YDS ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı sınav sonuç belgesi)
 • Başvuru için teslim edilmesi gereken tüm PDF formatında erasmusbasvuru@gmail.com e-mail adresine iletilmedir. E-posta konu kısmına "2020 Proje Dönemi Personel Ders Verme Hareketliliği Başvurusu" yazılmalıdır.
Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 • Yalnızca bölümünün ikili anlaşması bulunan öğretim personeli bu programa başvuru yapabilir. 
 • İkili anlaşmaları görmek için lütfen linke tıklayınız.
Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi
 • 2020 proje dönemi değerlendirme kriterlerini görmek için tıklayınız.
Nedir?
 • Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching-Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Asgari ders saati süresinden daha az ders verdiği saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 7800 Avro'dur. 
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 10 öğretim personelinin programdan hibe alması öngörülmektedir. Ancak nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir. 
 • Kontenjanlar, hibe ve ikili anlaşmamız bulunan bölüm kontenjanlarıyla sınırlıdır. 
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Bu ilanın bir sonraki bölümünde gerekli asgari şartları sağlayanlar,
 • Üniversitemizde kadro karşılığı ders verme yükümlülüğü olanlar,
 • Ders verme yükümlülüğü olmayıp da ders veren personeller bu hareketlilikten faydalanamaz. 
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.  
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek 
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Hayat pahalılığına göre ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe (€)
Grup 1 Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
Grup 2 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  136
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
100-499 km arası  180 € 
500-1999 km arası  275 € 
2000-2999 km arası  360 € 
3000-3999 km arası  530 € 
4000-7999 km arası  820 € 
8000 km ve üzeri  1.100 € 
 
 
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. 
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 

NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır.