2020 Proje Dönemi Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

08 Mart 2021 Pazartesi

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
(2020 Proje Dönemi için)
 
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında 2020 yılı proje döneminde Üniversitemize tahsis edilen 10.550 avro'nun değerlendirilmesi amacıyla başvurular alınacaktır. 
 
Başvuru Sürecine İlişkin Takvim
 • Duyuru Başlangıç Tarihi: 8 Mart 2021
 • Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 5 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021 (Saat 17:00)
 • Komisyon Toplantı Tarihi: 26 – 30 Nisan 2021
 • Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi: 3 Mayıs 2021
 • İtiraz ve Feragat Tarihleri: 4 – 6 Mayıs 2021
 • Nihai Listenin Yayımlanma Tarihi (feragat var ise): 7 Mayıs 2021
 • Oryantasyon Etkinliği (seçilenler için): 12 Mayıs 2021 (Saat: 15.00)
 • Seçilen Personelin Hareketlilik Tarih Aralığı: 12 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2023 
Başvuru Belgeleri
 • Online başvuru formu (İmzalı olma şartı bulunmamaktadır.)
 • Kabul/davet belgesi (davet eden kurumun resmi e-posta adresinden gönderilmesi ve asgari bilgileri içermesi kaydıyla e-posta çıktısı başvuru aşamasında kabul edilmektedir. Asgari bilgiler: personelin adı soyadı, planlanan hareketlilik tarihleri, Erasmus eğitim alma hareketliliği kapsamında davet edildiği, çalışma konusu, davet eden kurum açık adı, adresi ve davet eden yetkili adı soyadı, unvan bilgileri)
 • Öğretim programı (kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı; ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
 • Nüfus cüzdanı (1 adet)
 • Dil belgesi (YDS ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı sınav sonuç belgesi)
 • HİBESİZ faydalanma talebi olması halinde “Hibesiz faydalanmak istiyorum." ifadesinin yer aldığı bir dilekçe 
 • Başvuru için teslim edilmesi gereken tüm PDF formatında erasmusbasvuru@gmail.com e-mail adresine iletilmedir. E-posta konu kısmına "2020 Proje Dönemi Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvurusu" yazılmalıdır.
Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 • Üniversitelerarası İkili anlaşma şartı olmadığından aşağıdaki bilgilendirme metninde yer alan şartlara uygun program ülkelerinde yer alan ve kurallara uygun herhangi bir üniversite/kurum/işletmede eğitim alınabilmektedir.
Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi Nedir?
 • Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 
 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Kütüphanede araştırma yapmak üzere talep edilen faaliyetler de bu kapsamda olup desteklenememektedir.
 • Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkeziaraştırma merkeziyükseköğretim kurumuya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. 
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.  
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 işgünü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre eğitim aldığı saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 10.550 Avro'dur. 
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 14 personel programdan hibe alabilecektir. Ancak nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir.
 • Kontenjanlar, hibe ve ikili anlaşmamız bulunan bölüm kontenjanlarıyla sınırlıdır.
 • Başvurular, Üniversite geneli olmak üzere puan üstünlüğüne göre sıralanmak suretiyle ASİL ve BEKLEME LİSTESİ şeklinde değerlendirilerek ilan edilecektir.
Bölüm İkili Anlaşmaları
 • Bu faaliyette ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Bu ilanın bir sonraki bölümünde gerekli asgari şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilir.
 • Bununla birlikte üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personel başvuruda bulunabilir.
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak,
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Hayat pahalılığına göre ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe (€)
Grup 1 Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
Grup 2 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  136
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
100-499 km arası  180 € 
500-1999 km arası  275 € 
2000-2999 km arası  360 € 
3000-3999 km arası  530 € 
4000-7999 km arası  820 € 
8000 km ve üzeri  1.100 € 
 
 
 
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun için başvuruya ek olarak "Erasmus Kurum Koordinatörlüğü"ne hitaben bir dilekçe eklenmelidir. Bu dilekçesi olmayan personelin başvuru "hibesiz faydalanma" kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır.