2023 Yılı Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrıları Yayınlandı

23 Ocak 2023 Pazartesi

1) Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Erasmus+ Programı için 2023 yılında ülkemize tahsis edilen hibe tutarı 105,5 Milyon Avro'dur. Bu tutarın %60'ı Türkiye Cumhuriyeti ulusal kaynaklarından karşılanmakta olup, kalan %40 AB Komisyonu tarafından tamamlanmaktadır.

İndirmek için : https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/ 

2) Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar. Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Programı altında yer alan Gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.  Avrupa Dayanışma Programı için 2023 yılında ülkemize tahsis edilen hibe tutarı 5,1 Milyon Avro'dur. Bu tutarın %60'ı Türkiye Cumhuriyeti ulusal kaynaklarından karşılanmakta olup, kalan %40 AB Komisyonu tarafından tamamlanmaktadır. 

İndirmek için : https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/ 

3) Aşağıdaki tabloda Erasmus+ Programına ve Avrupa Dayanışma Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2023 yılı son başvuru tarihlerine yer verilmektedir. Ayrıca özel çağrılar yoluyla ilan edilen ve bu tabloda yer almayan merkezi çağrılar için Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansının takip edilmesi önerilmektedir.

4) Erasmus+ Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına: 

Erasmus+ Formlar sayfasından

5) Avrupa Dayanışma Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına 

Avrupa Dayanışma Programı Formlar sayfasından 

erişebilirsiniz.

2023 YILI
ERASMUS+ ve AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMLARI PROGRAM KODLARI ve SON BAŞVURU TARİHLERİ
ERASMUS+
Sektör Prog. Kodu Proje türü Başvuru tarihleri
OKUL EĞİTİMİ
KA120-SCH Okul Eğitimi Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA121-SCH Okul Eğitimi Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA122-SCH Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA210-SCH Okul Eğitimi Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-SCH Okul Eğitimi İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023
MESLEKİ EĞİTİM
KA120-VET Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA121-VET Mesleki Eğitimde Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA122-VET Mesleki Eğitim Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA210-VET Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-VET Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023
YETİŞKİN EĞİTİMİ
KA120-ADU Yetişkin Eğitimi Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA121-ADU Yetişkin Eğitiminde Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA122-ADU Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA210-ADU Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-ADU Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023
YÜKSEKÖĞRETİM
KA130-HED Yükseköğretim Konsorsiyumu Akreditasyon Başvurusu 23 Şubat 2023
KA131-HED Yükseköğretimde Program Ülkeleri ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA171-HED Yükseköğretimde Ortak Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA220-HED Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023
GENÇLİK
KA150-YOU Gençlik Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA151-YOU Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Proje Başvurusu 23 Şubat 2023
KA152-YOU Gençlik Değişimleri 23 Şubat 2023/4 Ekim 2023
KA153-YOU Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 23 Şubat 2023/4 Ekim 2023
KA154-YOU Gençlik Katılımı 23 Şubat 2023/4 Ekim 2023
KA210-YOU Gençlik Alanında Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
Discover EU Kapsayıcılık Faaliyeti 4 Ekim 2023
MERKEZİ ÇAĞRILAR
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (Capacity Building in Higher Education): 16 Şubat 2023
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1 Yükseköğretimde İşbirliğine Erişimin Teşvik Edilmesi
(Fostering Access to Cooperation in Higher Education)
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Yükseköğretimde Dönüşüm İçin Ortaklıklar
(Partnerships for Transformation in Higher Education)
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3 Yapısal Reform Projeleri
(Structural Reform Projects)
ERASMUS-EDU-2023-CB-VET Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

28 Şubat 2023

ERASMUS-SPORT-2023-CB Spor Alanında Kapasite Geliştirme 22 Mart 2023
ERASMUS-YOUTH-2022-CB Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 8 Mart 2023
Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler (Virtual Exchanges in the Field Higher Education and Youth): 26 Nisan 2023
ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH Batı Balkanlarla Sanal Değişimler
(Virtual Exchanges with the Western Balkans)
ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH Dünyanın Diğer Belirli Bölgeleri İle Sanal Değişimler
(Virtual Exchanges with Other Specific Regions in the World)
Spor Destekleri: 22 Mart 2023
ERASMUS-SPORT-2023-SCP Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları
ERASMUS-SPORT-2023-SSCP Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar
ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA Erasmus+ Öğretmen Akademileri Takip ediniz.
İleriye Dönük Projeler (Forward Looking Projects): 15 Mart 2023
ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1 İleriye Dönük Projeler - Sektörler Arası Öncelikler
(Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects - Cross-sectoral priorities)
ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2 İleriye Dönük Projeler - Mesleki Eğitim ve Öğretim
(Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects - VET)
ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3 İleriye Dönük Projeler - Yetişkin Eğitimi
(Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects - AE)
Yenilikçilik İçin İttifaklar (Alliances for Innovation): 3 Mayıs 2023
ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP Eğitim ve Girişimler İçin İttifaklar
(Alliances for Education and Enterprises)
ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT Beceriler Konusunda Sektörel İşbirliği İçin İttifaklar
(Alliances for Sectoral Cooperation on Skills -Implementing the Blueprint)
ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence) 8 Haziran 2023
Erasmus Mundus Eylemi: 16 Şubat 2023
ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri
(Erasmus Mundus Joint Masters)
ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN Erasmus Mundus Program Tasarımı
(Erasmus Mundus Design Measures)
Avrupa Gençliği Birarada (European Youth Together): 9 Mart 2023
ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG Avrupa Gençliği Bir Arada (Küçük)
(European Youth Together Small)
ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG Avrupa Gençliği Bir Arada
(European Youth Together)
Jean Monnet Faaliyetleri: 14 Şubat 2023
ERASMUS-JMO-2023-MODULE Jean Monnet Modül
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules)
ERASMUS-JMO-2023-CHAIR Jean Monnet Kürsü
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair)
ERASMUS-JMO-2023-COE Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence)
ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT Jean Monnet Öğretmen Eğitimi
(Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training)
ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU Jean Monnet AB Girişimlerini Öğrenmek
(Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives)
ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

AB İçi Konular Ağı: Avrupa'da Dijital Dönüşüm

(Internal EU issues: Digital Transformation in Europe)

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Dış Politika Konuları Ağı:Değerler ve Demokrasi

(Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy)

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS Jean Monnet Diğer Eğitim ve Öğretim Alanları Ağı
(Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training)
Avrupa Üniversiteleri: 31 Ocak 2023
ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1 Avrupa Üniversiteleri - Var olan Derin Kurumsal Ulusötesi İşbirliğinin Yoğunlaştırılması
(European Universities - Intensification of Prior Deep Institutional Transnational Cooperation -Topic 1)
ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2 Avrupa Üniversiteleri - Yeni Derin Ulusötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi
(European Universities - Development of New Deep Institutional Transnational Cooperation -Topic 2)
Periyodik Olmayan Merkezi Çağrılar FTOP sayfası takip edilmelidir.
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI
  Prog. Kodu Proje türü Başvuru tarihleri
  ESC50 Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası Başvurusu Yıl boyunca
ESC51 Gönüllülük Projeleri 23 Şubat 2023
ESC30 Dayanışma Projeleri 23 Şubat 2023/4 Ekim 2023
ESC-SOLID-2022-VTHPA Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük (Volunteering Teams in High Priority Areas) 8 Şubat 2023
İnsani Yardım İçin Gönüllülük (Humanitarian Aid Volunteering)  
ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP İnsani Yardım Kalite Etiketi Tam Prosedür
(Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Full Procedure)
Takip ediniz.
ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-LP İnsani Yardım Kalite Etiketi Light Prosedür
(Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Light Procedure)
ESC-HUMAID-2022-VOLUN İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri
(Volunteering in Support of Humanitarian Aid Operations)
3 Mayıs 2023
NOT 1: SON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR. GÜNCEL TARİHLER www.ua.gov.tr  ve @ulusalajans  SOSYAL MEDYA ADRESLERİNDEN TAKİP EDİLMELİDİR.
NOT 2: MERKEZİ ÇAĞRILAR İÇİN BİLGİLER AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN FUNDING AND TENDERS OPPORTUNITIES SAYFASINDA GÜNCELLENMEKTEDİR. MERKEZİ ÇAĞRILAR İÇİN GÜNCEL BİLGİLER FUNDING AND TENDERS OPPORTUNITIES PORTALDAN (FTOP) TAKİP EDİLMELİDİR.