Europass Akreditasyonu

06 Ekim 2015 Salı

Üniversitemiz, artık Europass belgeleri düzenlemektedir. Aşağıda Europass’a ait açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

EUROPASS nedir?

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından koordine edilen EUROPASS (Avrupa Pasaportu), Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.

Europass belgeleri arasında;
  • Dil Pasaportu
  • Özgeçmiş
  • Hareketlilik Belgesi (kurumumuzca verilecektir.)
  • Sertifika Eki (kısa süreli mesleki eğitim veren kurumlar vermektedir.)
  • Diploma Eki (kurumumuzca mezun öğrencilere verilmektedir.) 
Bu belgeler, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür.

EUROPASS’ın avantajları

Öğrenciler için: Öğrenciler tüm Europass dokümanlarını amaçlarına uygun olarak ücretsiz bir şekilde kullanabilirler. Özellikle yurtdışında yapacakları üniversite başvuruları, iş veya staj başvuruları, çeşitli kurslar veya projelere başvuru yaparken, tüm Avrupa ülkelerinde tanınan ve yaygın olarak kullanılan Europass dokümanlarını kullanmaları büyük avantaj sağlayacaktır. Europass dokümanları, öğrencilerin güçlü yönlerini vurgulayarak, yetenek ve becerilerini ön plana çıkarır.

İş arayanlar için: İş aramakta olan herkes tüm Europass dokümanlarını amaçlarına uygun olarak ücretsiz bir şekilde kullanabilirler. Özellikle yurtdışında yapacakları iş veya staj başvurularında tüm Avrupa ülkelerinde tanınan ve yaygın olarak kullanılan Europass dokümanlarını kullanmaları büyük avantaj sağlayacaktır. Europass dokümanları, adayların güçlü yönlerini vurgulayarak, yetenek ve becerilerini ön plana çıkarır.

İş verenler için: İşverenlere işe alım sürecinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Europass dokümanlarının standart formatıyla değerlendirme süreci daha adil ve daha hızlı olmaktadır. Aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Europass dokümanlarını kullanmak işverenlerin de tanınırlığını ve prestijini artıracaktır.

Eğitim kurumları için: Europass Hareketlilik sadece yurtdışında geçirilen zamanı belgelemez, belgenin gönderen ve ev sahibi kurumlar tarafından doldurularak nitelik kontrol sürecinden geçmesi nedeniyle de katılımcı ortaklar için artı değeri olan, iyi organize edilmiş ve yapılandırılmış hareketlilik programları için de bir destektir.

Çıraklara ve mesleki eğitim öğrencilerine Europass Hareketlilik belgesi düzenlemek katılımcı kurum ve işletmelerde mesleki eğitim ve öğretimin cazibesini artırır.
Europass Dil Pasaportu kullanmak dil yeterlilikleri üzerinde düşünmeye teşvik eder ve bu nedenle yurtdışında geçirilen öğrenme sürecinin artı değeri güçlenir.

İletişim:
Dış İlişkiler Ofisi
Uzm. Ozan SELCİK