KA107 2020 Proje Dönemi Personel Eğitim Alma Hareketliliği Ek Başvuru İlanı

27 Şubat 2023 Pazartesi

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında KA107 2020 yılı proje döneminde Üniversitemize tahsis edilen hibenin etkin değerlendirilmesi amacıyla ek başvuru alınacaktır.
 
Başvuru Sürecine İlişkin Takvim
 • Duyuru Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2023
 • Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 13 Mart 2023 – 27 Mart 2023 (Saat 17:00)
 • Komisyon Toplantı Tarihi: 30 Mart 2023
 • Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi: 31 Mart 2023
 • İtiraz ve Feragat Tarihleri: 31 Mart - 2 Nisan 2023
 • Nihai Listenin Yayımlanma Tarihi (feragat var ise): 3 Nisan 2023
 • Oryantasyon Etkinliği (seçilenler için):  5 Nisan 2023 (Saat: 15.00)
 • Seçilen Personelin Hareketlilik Tarih Aralığı: 5 Nisan 2023 – 31 Temmuz 2023 
 • Yeterli başvuru alınamaması durumunda başvuru süresi uzatılacaktır.
Tüm başvurular, Başvuru Evrakları erasmusbasvuru@erdogan.edu.tr adresine gönderilerek ve e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Kariyer Kapısı yeni bir süreç olduğu için başvurular iki yoldan alınacaktır. Kariyer Kapısı başvurusu sistemde bulunmayan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler (13 Mart 2023 – 27 Mart 2023) arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Belgeleri

Başvuru Formu  (Bilgisayar üzerinden doldurulacak)
Kabul/davet belgesi başvuru aşamasında talep edilmemektedir.
Öğretim programı (kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı; ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
Dil belgesi (YDS ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı sınav sonuç belgesi)
 
Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 
Ülke Üniversite Başvuru Alınacak Fakülte ve Bölümler Kontenjan Sayısı
Arnavutluk University of Tirana Hukuk 2
Bangladeş Bangladesh Agricultural University Su Ürünleri 2
 
Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi Nedir?
Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda
ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda
veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretims kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir
personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders
vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler
gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. İlave olarak, ortak ülkedeki
yükseköğretim kurumunun program ülkesindeki işletmelerden ve program ülkesindeki
yükseköğretim kurumunun ortak ülkedeki işletmelerden ders vermek üzere personel davet
etmesi mümkündür.

Asgari ve Azami Süreler
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 •  
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 5 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 5.880 Avro'dur. 
 • Nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir.
 • Başvurular, Üniversite geneli olmak üzere puan üstünlüğüne göre sıralanmak suretiyle ASİL ve BEKLEME LİSTESİ şeklinde değerlendirilerek ilan edilecektir.
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Kontenjan tablosunda yer alan bölümlerdeki ders vermekle yükümlü tüm akademik personel
 
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük hibe miktarları (Avro)
Türkiye Ortak Ülke 180
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı
20-99 km arası 20 Avro
100-499 km arası 180 Avro
500-1999 km arası 275 Avro
2000-2999 km arası 360 Avro
3000-3999 km arası 530 Avro
4000-7999 km arası 820 Avro
8000 km ve üzeri 1.500 Avro
 
 
 
 
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun için başvuruya ek olarak "Erasmus Kurum Koordinatörlüğü"ne hitaben bir dilekçe eklenmelidir. Bu dilekçesi olmayan personelin başvuru "hibesiz faydalanma" kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 KA107 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır.