KA107 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI (2020 Proje Dönemi için)

19 Eylül 2022 Pazartesi

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında KA107 2020 yılı proje döneminde Üniversitemize tahsis edilen 7.430 avro'nun değerlendirilmesi amacıyla başvurular alınacaktır. 
KA103 Öğrenim hareketliliği ilanından farklı olarak, KA107 ilanında ülke, üniversite ve bölüm kısıtlılıkları mevcuttur. Bu ilan, 2020 proje döneminde alınan Cezayir ve Gürcistan hibesi kaleminden, ikili anlaşmamız bulunan iki üniversite için yayımlanmıştır.
Söz konusu ilan 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. 

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler 10 Ekim 2022 – 25 Ekim 2022 arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru takvimi
 • Başvurular, 10.10.2022 – 25.10.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Yazılı Yabancı Dil Sınavı,  28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Sözlü sınav ise yazılı dil sınavı barajını geçenler için 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
 
Açıklama Tarih
Duyuru Tarih Aralığı 19 Eylül-07 Ekim Mart 2022
Başvuru Tarih Aralığı  10 Ekim-25 Ekim 2022 (Saat 17:00)
Yabancı Dil Sınavı Yazılı sınav: 28 Ekim 2022 Saat: 10.00 yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

Sözlü sınav ise 31 Ekim-01 Kasım 2022 tarihinden itibaren Google Meet Platformu üzerinden yapılacaktır. (Hangi öğrencinin hangi saatte sınava gireceğine ilişkin bilgilendirme öğrencilerin eposta adreslerine yapılacaktır)

Yazılı ve sözlü sınava giriş bilgileri (yer ve saat) başvuruda belirtilen eposta adreslerine yapılacaktır.

Sözlü sınavda kameraların açık olması gerekmektedir. Aksi takdirde sınava alınmayacağınızı kabul etmiş sayılacaksınız.
Başvuruların Komisyon Değerlendirmesi 03 Kasım 2022
Başvuru Sonuçlarının İlanı 04 Kasım 2022
Başvuru Sonuçlarına İtiraz 07 Kasım 2022
Nihai Listenin İlanı (itiraz sonucu değişiklik var ise) 08 Kasım 2022
Son feragat tarihi  11 Kasım 2022
Oryantasyon Toplantısı 14 Kasım 2022 Saat: 10.00 (Google Meet üzerinden)
Seçilenlerin Hareketlilik Tarih Aralığı 2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemi
 
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
 
Nedir?
Faaliyet, program ve ortak ülke yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yükseko¨gˆretim kurumunda gerc¸ekles¸tirmesidir.
 
Faaliyet süresi ne kadardır?
Faaliyet su¨resi her bir o¨gˆrenim kademesi ic¸in ayrı ayrı gec¸erli olmak u¨zere 3 ila^ 12 ay arasında bir su¨re (1, 2 veya bazı u¨lkelerin sistemlerine go¨re 3 do¨nem) olabilir. O¨gˆrenim kademesi o¨n lisans/lisans, yu¨ksek lisans ve doktora du¨zeylerini ifade eder.
Bu başvuru ilanı kapsamında faaliyet süresi, öğrenim hareketliliği için 1 sömestr olarak gerçekleşecektir.
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Bu ilan kapsamında sadece aşağıdaki bölümlerde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
  • Su Ürünleri (Lisans, Y. Lisans, Doktora)
  • Sosyal Hizmet- (Lisans)
  • Biyoloji (Lisans, Y. Lisans, Doktora)
  • Denizcilik (Lisans)
    
 • Ayrıca faaliyete katılacak o¨gˆrencilerin tam zamanlı o¨gˆrenciler olması gerekir.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdigˆi c¸alıs¸maları yapmak üzere bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi/alınması beklenir.
 • Açık Öğretim ve benzeri (Uzaktan Eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. 
 • Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi ic¸erisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı o¨gˆrenim kademesi ic¸erisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı gecmeyecek şekilde planlanması gerekir.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirli dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili bölüm Erasmus Koordinatörüne danışılmalıdır.
   
Başvuruya İlişkin Ek Bilgiler
 • Başvuru belgelerini teslim eden adaylar sınava doğrudan katılacaklardır.
 • Erasmusa başvuru yapan adaylar hiçbir çağrı beklemeksizin yabancı dil sınavına katılacaklardır.
 • Mazeretsiz olarak dil sınavına katılmayanlar için sınav için harcanan bedel adaya rücu edilmesi hakkı saklıdır.
Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 1. Transkript (Güncel tarihli olmalıdır.)
 2. Dil belgesiyle başvurulacaksa ilgili sınava ait sınav sonuç belgesi* (100 üzerinden olmalı veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğerliği olmalıdır.)
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Bitirme Sınavından alınan sonuçlar (sınav sonucunuzu YDYO'dan bir dilekçe ile alabilirsiniz). ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS (Üniversite giriş sınavı değil) ve YÖKDİL sınavlarından alınan sonuçlar ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan sonuçlar (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) geçerlidir.

 
Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 
Ülke Üniversite Başvuru Alınacak Fakülte Bölümler ve Öğrenim Kademesi Kontenjan Sayısı
Cezayir Universite de Mostaganem Su Ürünleri- Lisans, Y. Lisans, Doktora 1
Gürcistan Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
 
Sosyal Hizmet- Lisans
Biyoloji-Lisans, Y. Lisans, Doktora
 
1
Batumi Navigation Teaching University Ltd. Denizcilik-Lisans
 
 
Başvuru Yapmak İçin Gerekli Akademik Ortalama
 • Lisans öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 
Yabancı Dil Düzeyinin Tespit Yöntemi ve Baraj Uygulaması
 • Yabancı dil düzeyini tespit etmek için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere yabancı dil sınavı düzenlenmektedir. Yazılı sınav yüz yüze, sözlü sınav ise online olarak yapılacaktır. Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alınması gereklidir. En az 50 puan alan adaylar online sözlü mülakata katılabileceklerdir. Yazılı sınav 60 dakika sürmektedir. Sınav gramer, kelime, okuma ve yazma bölümlerinden oluşmaktadır. Örnek sorular için tıklayınız.
 • Sözlü sınav Google Meet üzerinden yapılacaktır.
 • Yazılı ve sözlü sınavın nihai başarı puanına katkısı farklıdır. Yazılı sınavdan alınacak puanın % 75’i ve sözlü sınavdan alınacak sınavın % 25’i alınarak nihai dil puanı hesaplanacaktır. 
 • Adayların başarılı olabilmesi için yabancı dil sınavından yazılı ve sözlü olmak üzere nihai olarak en az 50 (ve üzeri) puan alması gerekmektedir. 
  • Ancak aşağıdaki bölüm öğrencileri için yabancı dil puan barajı şu şekilde uygulanacaktır:
   • İngiliz Dili ve Edebiyatı (lisans düzeyi): 70 puan Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir)
   • Lisansüstü eğitim alan öğrenciler için: 60 puan (yazılı sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir)
 • Yanlış beyan verdiği tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
Değerlendirme Ölçütleri
 • Dil sınavından alınan puan ile 100 üzerinden genel not ortalamanızın yarısı alınarak toplanır ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır.
 • 2020 KA107 proje dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan**
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan
 
Seçilen Erasmus Öğrencilerine Öğrenim Süreleri İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarları
Hareketlilik süresince yaşam masraflarını karşılamaları için öğrenciler Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında hibelendirilebilirler. Hibe sağlanıp sağlanmaması başvuru sayısı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan fon üzerinden belirlenmektedir. Erasmus hibeleri hareketliliğinize maddi anlamda destek sağlamak için verilmektedir, hareketliliğiniz esnasında gerçekleştireceğiniz tüm giderler için yeterli gelmeyebilirler, bu bağlamda hibe miktarını aşan yaşam ve seyahat masrafları öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
Erasmus+ Uluslararası Öğrenim Hareketliliği hibesinin yanı sıra, seçilen öğrenciler partner kurum ve üniversiteleri arasındaki mesafe baz alınarak seyahat desteği de alırlar.
 
Aylık bireysel hibe ve mesafe üzerinden hesaplanan seyahat desteği miktarı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilir:
 
Partner Ülke Aylık Bireysel Hibe (€) Seyahat Desteği (€)
 
Cezayir 700 530
Gürcistan 700 180
 
 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.
Engelli Öğrencilere İlişkin İlave Destek ve İmkanlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
Bazı Özel Hususlar
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans'a sorularak alınmaktadır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. 
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır.
 • Yedek Yerleştirme; İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. 
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.