KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI (2020 Proje Dönemi için)

19 Eylül 2022 Pazartesi

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında KA107 2020 yılı proje döneminde Üniversitemize tahsis edilen 23.180 avro'nun değerlendirilmesi amacıyla başvurular alınacaktır. 
 
Başvuru Sürecine İlişkin Takvim
 • Duyuru Başlangıç Tarihi: 19 Eylül 2022
 • Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 03 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 (Saat 17:00)
 • Komisyon Toplantı Tarihi: 25 – 26 Ekim 2022
 • Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi: 27 Ekim 2022
 • İtiraz ve Feragat Tarihleri: 28 –31 Ekim 2022
 • Nihai Listenin Yayımlanma Tarihi (feragat var ise): 01 Kasım 2022
 • Oryantasyon Etkinliği (seçilenler için): 04 Kasım 2022 (Saat: 15.00)
Seçilen Personelin Hareketlilik Tarih Aralığı: 07 Kasım 2022 – 31 Temmuz 2023 

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler 03 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Belgeleri

Kabul/davet belgesi başvuru aşamasında talep edilmemektedir.
Öğretim programı (kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı; ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
Dil belgesi (YDS ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı sınav sonuç belgesi)

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler 03 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler
 
Ülke Üniversite Başvuru Alınacak Fakülte ve Bölümler Kontenjan Sayısı
Amerika
 
Loyola University of Chicago Sosyal Hizmet 2
Arnavutluk University of Tirana Hukuk 2
Avustralya University of Queensland Fizik
Kimya
1
Bangladeş Bangladesh Agricultural University Su Ürünleri 2
Cezayir Universite de Mostaganem Fizik
Kimya
1
Gürcistan Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
 
Biyoloji
Sosyal Hizmet
1
Batumi Navigation Teaching University Ltd. Denizcilik
 
Hindistan Banaras Hindu University İnşaat Mühendisliği 1
Japonya Kagoshima University
 
Kimya 1
Nagasaki University Su Urünleri
Shibaura Institute of Technology Fizik
Tunus Sfax University Su Ürünleri 2
Çin Northeastern University
 
İnşaat Mühendisliği
 
1
Shangai Ocean University Su Ürünleri
 
 
Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemi Nedir?
 • Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak ülkelerin birinde eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 
 • Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 işgünü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre eğitim aldığı saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.  
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 5 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 23.180 Avro'dur. 
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 14 personel programdan hibe alabilecektir. Ancak nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir.
 • Başvurular, Üniversite geneli olmak üzere puan üstünlüğüne göre sıralanmak suretiyle ASİL ve BEKLEME LİSTESİ şeklinde değerlendirilerek ilan edilecektir.
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Bu ilanın bir sonraki bölümünde gerekli asgari şartları sağlayan yukarıdaki tabloda görev yapan personeller başvuruda bulunabilir.
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak,
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük hibe miktarları (Avro)
Türkiye Ortak Ülke 180
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı
20-99 km arası 20 € 20-99 km arası 20 €
100-499 km arası 180 € 100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 € 500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 € 2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 € 3000-3999 km arası 530 €
 
 
 
 
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun için başvuruya ek olarak "Erasmus Kurum Koordinatörlüğü"ne hitaben bir dilekçe eklenmelidir. Bu dilekçesi olmayan personelin başvuru "hibesiz faydalanma" kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2020 KA107 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır.


                                                                                                               BAŞVURMAK İSTİYORUM