KA131 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI (2022 Proje Dönemi için)

19 Eylül 2022 Pazartesi

2022 Proje Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

Değerli Öğrencilerimiz,

2022 Proje döneminde Avrupa'da ikili anlaşmamız bulunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin belirlenmesine yönelik başvurular alınacaktır. Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi yapmadan önce, karşı kurumların özel koşullarını kurumların kendi Erasmus sayfalarından inceleyiniz. 

Söz konusu ilan 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. 

Tüm başvurular, basvuru.erdogan.edu.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Kariyer Kapısı yeni bir süreç olduğu için başvurular iki yoldan alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler 10 Ekim 2022 – 25 Ekim 2022 arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru takvimi
 • Başvurular, 10.10.2022 – 25.10.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Yazılı Yabancı Dil Sınavı,  28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • Sözlü sınav ise yazılı dil sınavı barajını geçenler için 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
 
Açıklama Tarih
Duyuru Tarih Aralığı 19 Eylül-07 Ekim Mart 2022
Başvuru Tarih Aralığı  10 Ekim-25 Ekim 2022 (Saat 17:00)
Yabancı Dil Sınavı Yazılı sınav: 28 Ekim 2022 Saat: 10.00 yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

Sözlü sınav ise 31 Ekim-01 Kasım 2022 tarihinden itibaren Google Meet Platformu üzerinden yapılacaktır. (Hangi öğrencinin hangi saatte sınava gireceğine ilişkin bilgilendirme öğrencilerin eposta adreslerine yapılacaktır)

Yazılı ve sözlü sınava giriş bilgileri (yer ve saat) başvuruda belirtilen eposta adreslerine yapılacaktır.

Sözlü sınavda kameraların açık olması gerekmektedir. Aksi takdirde sınava alınmayacağınızı kabul etmiş sayılacaksınız.
Başvuruların Komisyon Değerlendirmesi 03 Kasım 2022
Başvuru Sonuçlarının İlanı 04 Kasım 2022
Başvuru Sonuçlarına İtiraz 07 Kasım 2022
Nihai Listenin İlanı (itiraz sonucu değişiklik var ise) 08 Kasım 2022
Son feragat tarihi  11 Kasım 2022
Oryantasyon Toplantısı 14 Kasım 2022 Saat: 13.00 (Google Meet üzerinden)
Seçilenlerin Hareketlilik Tarih Aralığı 2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemi
 


ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
 
Nedir?
 • Faaliyet, Üniversitemizde kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
Faaliyet süresi ne kadardır?
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
 • Açık Öğretim ve benzeri (Uzaktan Eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. 
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, daha önce öğrenim hareketliliğinden ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) en fazla toplam 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabilir. Yani, daha önce 2014-2020 Erasmus+ döneminde öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun öğrenim hareketliliği yapamayacaktır.
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuru ve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirli dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili Erasmus Koordinatörüne danışılmalıdır.
Başvuruya İlişkin Ek Bilgiler
 • Başvuru belgelerini teslim eden adaylar sınava doğrudan katılacaklardır.
 • Erasmus’a başvuru yapan adaylar hiçbir çağrı beklemeksizin yabancı dil sınavına katılacaklardır.
 • Mazeretsiz olarak dil sınavına katılmayanlar için sınav için harcanan bedel adaya rücu edilmesi hakkı saklıdır.
Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 1. Transkript (Güncel tarihli olmalıdır.)
 2. Dil belgesiyle başvurulacaksa ilgili sınava ait sınav sonuç belgesi* (100 üzerinden olmalı veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğerliği olmalıdır.)
*Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Bitirme Sınavından alınan sonuçlar (sınav sonucunuzu YDYO'dan bir dilekçe ile alabilirsiniz). ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS (Üniversite giriş sınavı değil) ve YÖKDİL sınavlarından alınan sonuçlar ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan sonuçlar (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) geçerlidir.


Kontenjanlar
 • Başvurular sadece 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi için açılmıştır.
 • Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilen 2022 sözleşme dönemi için Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçlarına ve akabinde imzalanan hibe sözleşmesine göre Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyeti için kurumumuza tahsis edilmiş bütçe 33.550 avrodur ve öngörülen hareketlilik sayısı dâhilinde, işbu ilana yapılan başvurular arasından 17 ASIL KATILIMCI ADAYI hibeli olarak programdan yararlanmak üzere seçilecektir.
 • 17 kişilik kontenjan Uygulama El Kitabı esasları uyarınca fakültelere dağıtılmıştır. Dağıtılma esası  her fakülteye 1 kontenjan verilmesi yoluyla gerçekleşmiştir.
 • Fakülte kontenjanlarında başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar başka fakültelere adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacaktır.
 • İkili anlaşmalar için tıklayınız.
 • Kontenjanlar için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ ENSTİTÜ TAHMİNİ KONTENJAN
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ 1
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAKÜLTESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 1
GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 1
HUKUK FAKÜLTESİ 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 1
TIP FAKÜLTESİ 1
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ 1
LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ 1
 

 
Başvuru Yapmak İçin Gerekli Akademik Ortalama
 • Lisans öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış (1) ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notu en az 2.20/4.00, (2) birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notu en az 75/100),
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış (1) yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00 (2) doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notu 2.50/4.00),
Yabancı Dil Düzeyinin Tespit Yöntemi ve Baraj Uygulaması
 • Yabancı dil düzeyini tespit etmek için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere yabancı dil sınavı düzenlenmektedir. Yazılı sınav yüz yüze, sözlü sınav ise online olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 60 dakika sürmektedir. Sınav gramer, kelime, okuma ve yazma bölümlerinden oluşmaktadır. Örnek sorular için tıklayınız.
 • Sözlü sınav Google Meet üzerinden yapılacaktır.
 • Yazılı ve sözlü sınavın nihai başarı puanına katkısı farklıdır. Yazılı sınavdan alınacak puanın % 75’i ve sözlü sınavdan alınacak sınavın % 25’i alınarak nihai dil puanı hesaplanacaktır. 
 • Adayların başarılı olabilmesi için yabancı dil sınavından yazılı ve sözlü olmak üzere nihai olarak en az 50 (ve üzeri) puan alması gerekmektedir. 
  • Ancak aşağıdaki bölüm öğrencileri için yabancı dil puan barajı şu şekilde uygulanacaktır:
   • İngiliz Dili ve Edebiyatı (lisans düzeyi): 70 puan puan alınması gerekmektedir)
   • Lisansüstü eğitim alan öğrenciler için: 60 puan alınması gerekmektedir.
 • Yanlış beyan verdiği tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Değerlendirme Ölçütleri
 • Dil sınavından alınan puan ile 100 üzerinden genel not ortalamanızın yarısı alınarak toplanır ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)
 • 2022 proje dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Ölçüt
Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan**
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 
Seçilen Erasmus Öğrencilerine Öğrenim Süreleri İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarları
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 avro
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 450 avro

Öğrencilere Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarının Hesaplanması
 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.
İsteyen Öğrencilerin Maddi Destekten Feragat Edebileceğine Dair Açıklama
 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınmaktadır ve bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda 10 puan düşürülecektir. Ancak mücbir sebebi olan öğrencilerden bu durumunu belgeleyenler için sonraki başvuru dönemlerinde herhangi bir puan kesintisi yapılmamaktadır. Pandemi döneminde seçilmiş ancak fiziksel eğitim yerine online eğitim olmasına rağmen süresi içinde feragat etmeyen öğrencilerden bir sonraki başvuru dönemlerinde başvurmaları halinde başarı puanlarından yine 10 puan kesinti yapılacaktır.
Başvurduğu Halde Yabancı Dil Sınavına Katılmayanlara İlişkin Açıklama
 • Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda 5 puan indirilecektir.
Engelli Öğrencilere İlişkin İlave Destek ve İmkanlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
Bazı Özel Hususlar
 • Hibeler bir yarıyıl olarak verilmektedir. Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkânı olması halinde Koordinatörlüğümüzce ayrıca yapılacaktır.
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (2 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans'a sorularak alınmaktadır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (2 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. 
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır.
 • Diş Hekimliği Bölümü öğrencileri müfredat sisteminden ötürü iki yarıyıl olarak hibe alabileceklerdir.
 • Yedek Yerleştirme; İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. 
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.