Üniversitemizin Erasmus KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi Kabul Edilmiştir

01 Aralık 2016 Perşembe

2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan 287 adet proje tekliflerinin değerlendirilme süreci sonucunda Üniversitemiz personeli Uzm. Ozan SELCİK’in sunmuş olduğu “Social Inclusive Skills For Health Professionals in European Level” (Sağlık Alanındaki Uzmanlara Yönelik Avrupa Düzeyinde Sosyal İçerme Becerileri) adlı proje 25 adet proje ile birlikte kabul edilerek 181.371 € hibe desteği almaya hak kazandı.

Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti çerçevesinde kabul edilen proje teklifinde Üniversitemiz koordinatör kuruluş olarak yer alacak. Projenin diğer ortakları ise Çek Cumhuriyeti (AKLUB Centrum), İrlanda (Smashing Times Theatre Company Limited) ve Letonya’dan (Eurofortis) 3 farklı kuruluş olacaktır.

Proje teklifi, son dönemde yaşanan sosyal değişimleri sağlık hizmetlerinin sunumundaki etkisinden yola çıkılarak hazırlandı. Bu sosyal değişimler, kaliteli, güvenli ve sosyal olarak dâhil edici sağlık hizmetlerini ve bu bağlamda yetkin sağlık çalışanlarının yetişmesini zorunlu kılmakta. Bu durum ilgili mesleklere özgü eğitim içeriklerinin ve özellikle dâhil edici eğitim ve öğretim ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Sürdürülebilir mesleki bilgi güncellemesi, konsolidasyonu ve bilgi derinliği kazanılması hedeflenmektedir. Bu durum da hayat boyu öğrenmenin sürdürülmesi gerekliliğini işaret etmektedir. Göç dalgası sonucu ortaya çıkan insani kriz sonucu sunulan sağlık hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri olmasından hareketle sunulan proje teklifi 36 ay sürecek olup 4 adet ulus ötesi toplantı (Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Letonya) düzenlenecek ve proje sonunda her ortak kendi ülkesinde çoğaltıcı etkinlikler düzenleyeceklerdir. Sağlık çalışanlarına sosyal içerme becerileri kazandırma bağlamında hazırlanacak görsel-işitsel eğitim içeriği başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere proje ortaklarının kendi ana dillerinde hazırlanarak projeye özel internet sayfasında ücretsiz olarak yararlanıcıların kullanımına sunulacaktır.