AE1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Ana Eylem 1 (KA1) aşağıdaki unsurları desteklemektedir:

Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki hareketlilik faaliyetleri:

  • Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi (eski adıyla Erasmus Programı)
  • Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğrenicileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi (eski adıyla Leonardo da Vinci Programı)
  • Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi (eski adıyla Comenius Programı)
  • Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi (eski adıyla Grundtvig Programı)
  • Gençlere ve Gençlik Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projesi (eski adıyla Gençlik Programı)

Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri

Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında Avrupa veya dünya çapında etkinlikler çerçevesinde, büyük ölçekli (en az 30 AGH gönüllüsünü kapsayan) gönüllülük projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır (örneğin Dünya Gençlik Zirveleri, Avrupa Kültür Başkentleri, Avrupa Gençlik Başkentleri, Avrupa spor şampiyonaları vb.).

Ortak Yüksek Lisans Derecesi (eski adıyla Erasmus Mundus)

Ortak Yüksek Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma göre, ortak programın kapsadığı eğitim alan(lar)ına/mesleki alan(lar) a özgü uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışıortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 AKTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır.

Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi

Diğer bir Program Ülkesinde tam bir eğitim programını tamamlamak isteyen yüksek Lisans seviyesindeki yükseköğretim öğrencileri, maliyetine katkı sağlamak için krediye başvurabilir.

Not: Kredi alınabilecek bankalar belirlendikten sonra bu sayfadan duyurulacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: Erasmus Program Rehberi (PDF)