İçerme (Inclusion) Stratejisi

Kanıt Belge 9

Erasmus+ Programı I·c¸erme Destegˆi

Nedir?

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.  

O¨zel Eris¸im I·htiyac¸ları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliligˆinizle ilgili bireysel ihtiyac¸lara yo¨nelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar uygun konaklama, seyahat ic¸in yardım, tıbbi refakat, destek tec¸hizat, uygun o¨gˆrenim materyalleri, refakatc¸i olup sadece bu sayılanlarla da sınırlı degˆildir.

Ek Hibe Alınabilir Mi?

Evet, hareketliligˆiniz su¨resince o¨zel eris¸im ihtiyac¸larınıza yo¨nelik olarak aylık olagˆan Erasmus+ o¨gˆrenim, staj veya personel hareketliligˆi hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sagˆlıkla ilgili o¨zel durumu olan o¨gˆrenci ve personel ek hibesine bas¸vurabilirsiniz. Erasmus+ o¨zel ihtiyac¸ destegˆine bas¸vurabilmek ic¸in Erasmus+ hareketlilik do¨neminize hazırlanırken o¨zel ihtiyac¸larınızı ve fiziksel, zihinsel veya sagˆlıkla ilgili durumunuza ilis¸kin olarak o¨ngo¨ru¨len ek masraflarınızı belirtiniz.

Nasıl Bas¸vurulur?

Erasmus+ o¨zel ihtiyac¸ destegˆini talebinizi U¨niversitemiz Dıs¸ I·lis¸kiler Birimi Erasmus Kurum Koordinato¨rlu¨gˆu¨ne veya Erasmus Bo¨lu¨m Koordinato¨ru¨nu¨ze iletiniz

etmektedir.

page1image5891008 page1image5882896