Not Sistemi

NOT AKTS NOTU YEREL NOT SONUÇ
90-100 A AA S
80-89 B BA S
70-79 B BB S
60-69 C CB S
50-59 D CC S
45-49 E DC C
40-44 F DD F
30-39 F FD F
0-29 FX FF F
0   D F

Açıklama:
S: Başarılı
C: Şartlı GEçiş
F: Başarısız

AKTS Kredileri:
1 tam akademik yıl: 60 AKTS
1 sömestr: 30 AKTS