ÖE2 Jean Monnet Bursu

Özel Eylem 2 aşağıdaki unsurları desteklemektedir:

1. Jean Monnet Modülleri (öğretme ve araştırma)

Jean Monnet Modülü bir yükseköğretim kurumunda Avrupa Birliği çalışmaları konusunda yapılan kısa bir öğretme programıdır (veya kurs).

2. Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma)

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı üniversite akademisyenleri veya kıdemli öğretim üyeleri için Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir öğretme makamıdır.

3. Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma)

Jean Monnet Mükemmellik Merkezi, Avrupa Birliği konularında yeterlilik ve bilgi açısından bir odak noktasıdır.

4. Kurum/kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği

Jean Monnet Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda yüksek lisans seviyesinde öğrencilere ve/veya diğer paydaşlara yönelik öğretmen ve eğitim faaliyetlerini geliştiren kurum/kuruluşları desteklemektedir. Jean Monnet Avrupa entegrasyon sürecinin araştırılmasına katkı sağlamak gibi belirgin bir amacı bulunan dernekleri desteklemektedir.

5. Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışması)

Jean Monnet Ağları, Avrupa Birliği çalışmaları alanında uluslararası oyunculardan oluşan (Yükseköğretim Kurumları, Mükemmellik Merkezleri, bölümler, ekipler, bireysel uzmanlar vb.) konsorsiyumların yaratılması ve geliştirilmesini teşvik etmektedir.

6. Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları)

Jean Monnet Projeleri, yenilik ve çapraz verimliliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin içeriğini yaymaktadır. Önerilen faaliyetler başka ortakları içerebilse de bu projeler tek taraflı tekliflere dayanacak- ve 12 ila 24 ay arasında sürebilecektir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: Erasmus Program Rehberi (PDF)