2023 Proje Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

23 Şubat 2024 Cuma

2023 Proje Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

Değerli Öğrencilerimiz,

2023 Proje döneminde Avrupa'da staj yapmak isteyen öğrencilerin belirlenmesine yönelik başvurular alınacaktır. Erasmus öğrenci staj hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Tüm başvurular, e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler 26 Şubat 2024 – 20 MART 2024 arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu ilan 31 Temmuz 2025 tarihine kadar olan faaliyetleri kapsamaktadır. 

Uygun Staj Yeri Örnekleri:
 
 Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir: - bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler - yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları - gönderen ülkenin yurt dışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları - ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 
Başvuru takvimi
 • Başvurular, 26 Şubat 2024 – 20 MART 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Yazılı Yabancı Dil Sınavı,  25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10.00’da gerçekleştirilecektir.
 • Sözlü sınav ise yazılı dil sınavı barajını geçenler için 27 Mart 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
 
Açıklama Tarih
Duyuru Tarih Aralığı 23 Şubat - 20 Mart 2024
Başvuru Tarih Aralığı 26 Şubat 2024 – 20 MART 2024 (Saat 17:00)
Yabancı Dil Sınavı Yazılı sınav: 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10.00

Sözlü sınavlar ise 5 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınava giriş bilgileri (yer ve saat) başvuruda belirtilen eposta adreslerine yapılacaktır.


 
Başvuruların Komisyon Değerlendirmesi 17 Nisan 2024
Başvuru Sonuçlarının İlanı 19 Nisan 2024
Başvuru Sonuçlarına İtiraz 21 Nisan 2024
Nihai Listenin İlanı (itiraz sonucu değişiklik var ise) 21 Nisan 2024
Son feragat tarihi 21 Nisan 2024 (Saat 16:00)
   
 

  Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler staj hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. 
Kontenjanlar
 • Adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanarak Üniversitemize tahsis edilen staj hareketliliği hibesi kapsamında 4 öğrenci seçilecektir.
 • Başvuru kapsamında seçilen öğrenciler için hareketlilik tarih aralığı seçildikten itibaren başlamak üzere 31.07.2025 tarihine kadardır. Hareketlilik bu tarihler arasında tamamlanmalıdır.
 Başvuru Yapmak İçin Gerekli Akademik Ortalama
 • Lisans öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 Değerlendirme Ölçütleri
 • Dil sınavından alınan puan ile 100 üzerinden genel not ortalamanızın yarısı alınarak toplanır ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır.
 • Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı adayın tercihine bırakılır. Bu durumda hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğinize yönelik bir dilekçe sunmanız gerekmektedir.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)
 • 2023 proje dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 *Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Bitirme Sınavından alınan sonuçlar geçerli değildir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS (Üniversite giriş sınavı değil) ve YÖKDİL sınavlarından alınan sonuçlar ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan sonuçlar (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu) geçerlidir.
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan**
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan
afetzede yardımı alanlar
+10 puan***
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir *** +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
***Sıralanan faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (sosyal medya yönetimi, web analitiği vb.), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri.  
 
***Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

NOT: Birinci ve İkinci derece akrabaları veya kendileri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 10 ilinde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa)  ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerde ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler Erasmus Öğrenci Hareketliliğine yapacakları başvurularda +10 Puan ile önceliklendirilir.

 
Seçilen Erasmus Öğrencilerine Öğrenim Süreleri İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarları
 
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya,
İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan
750 avro
Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan 600 avro