2023 Proje Yılı KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

05 Kasım 2023 Pazar

Değerli Personelimiz,

Erasmus Programı kapsamında “2023 Sözleşme Dönemi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi (KA131)” dâhilinde Personel Eğitim Alma faaliyetinden yararlanmak isteyen Akademik ve İdari personelimiz için başvurular alınacaktır. 

Tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalına giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasında başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler (6 Kasım 2023 – 20 Kasım 2023 (Saat 16:00)  arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgiler Başvuru Portalında mevcut olup, değerlendirme kriterleri için tıklayınız.


Başvuru esnasında herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda
 erasmus@erdogan.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Sürecine İlişkin Takvim

 • Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 6 Kasım 2023 – 20 Kasım 2023 (Saat 16:00)
 • Komisyon Toplantı Tarihi: 31 Kasım 2023
 • Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi: 1 Aralık 2023
 • Seçilen Personelin Hareketlilik Tarih Aralığı: 2 Aralık 2023 – 31  Temmuz 2025
 • Yeterli başvuru alınamaması durumunda başvuru süresi uzatılacaktır.

Eğitim Alma Hareketliliğinde Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler/Kurumlar/İşletmeler

 • Üniversitelerarası İkili anlaşma şartı olmadığından aşağıdaki bilgilendirme metninde yer alan şartlara uygun program ülkelerinde yer alan ve kurallara uygun herhangi bir üniversite/kurum/işletmede eğitim alınabilmektedir.
Nedir?
 • Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 
 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Kütüphanede araştırma yapmak üzere talep edilen faaliyetler de bu kapsamda olup desteklenememektedir.
 • Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkeziaraştırma merkeziyükseköğretim kurumuya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. 
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.  
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre eğitim aldığı saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir.
Kontenjan
 • Bu sözleşme döneminde ilgili hareketlilik için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 9.150,00 Avro'dur. 
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe ile yaklaşık 8 personel programdan hibe alabilecektir. Ancak nihai sayı başvuruların değerlendirilmesi sonucu (gidilen ülke ve mesafeye göre değişiklik göstermekte) netleşecektir.
 • Kontenjanlar, hibe ve ikili anlaşmamız bulunan bölüm kontenjanlarıyla sınırlıdır.
 • Başvurular, Üniversite geneli olmak üzere puan üstünlüğüne göre sıralanmak suretiyle ASİL ve BEKLEME LİSTESİ şeklinde değerlendirilerek ilan edilecektir.
Bölüm İkili Anlaşmaları
 • Bu faaliyette ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Bu ilanın bir sonraki bölümünde gerekli asgari şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilir.
 • Bununla birlikte üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personel başvuruda bulunabilir.
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak,
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. 
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir:
 
Hayat pahalılığına göre ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe (€)
Grup 1 Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162
Grup 2 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  144
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 126
 
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirlerarası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir:
 
100-499 km arası  180 € 
500-1999 km arası  275 € 
2000-2999 km arası  360 € 
3000-3999 km arası  530 € 
4000-7999 km arası  820 € 
8000 km ve üzeri  1.100 € 
 
 
 
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkânı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun için başvuruya ek olarak "Erasmus Kurum Koordinatörlüğü"ne hitaben bir dilekçe eklenmelidir. Bu dilekçesi olmayan personelin başvuru "hibesiz faydalanma" kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkânlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
NOT: Bu ilanda yer alan bilgiler 2023 Proje Dönemi El Kitabından derlenmiştir. Program ile ilgili tüm detaylar el kitabında yer almaktadır ve burada yer almayan bilgi olması durumunda her şartta El Kitabındaki hüküm geçerli olmaktadır.