2024 Proje Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

23 Şubat 2024 Cuma

2024 Proje Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

Değerli Öğrencilerimiz,

Tüm başvurular, e-Devlet üzerinden yapılandırılan Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı aracılığıyla alınacaktır. Adayların kimlik numaraları ile e-Devlet Başvuru Portalı’na giriş yaparak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan sayfasına giriş yapmaları ve başvuru işlemlerini ilan metninde belirtilen tarihler 26 Şubat 2024 – 20 MART 2024 arasında  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru esnasında herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda erasmus@erdogan.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Not: Erasmus öğrencisi olarak seçilmeniz, kazanılmış bir hak anlamına gelmeyecektir. Erasmus'a hak kazanmanız ancak Ulusal Ajans tarafından 2024 proje dönemi hibeleri açıklandıktan sonra netlik kazanacaktır.

Başvuru takvimi
 • Başvurular, 26 Şubat 2024 – 20 MART 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Yazılı Yabancı Dil Sınavı,  25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10.00’da gerçekleştirilecektir.
 • Sözlü sınav ise yazılı dil sınavı barajını geçenler için 27 Mart 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
 
Açıklama Tarih
Duyuru Tarih Aralığı 23 Şubat - 20 Mart 2024
Başvuru Tarih Aralığı 26 Şubat 2024 – 20 MART 2024 (Saat 17:00)
Yabancı Dil Sınavı Yazılı sınav: 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10.00

Sözlü sınavlar 5 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınava giriş bilgileri (yer ve saat) başvuruda belirtilen eposta adreslerine yapılacaktır.


 
Başvuruların Komisyon Değerlendirmesi 17 Nisan 2024
Başvuru Sonuçlarının İlanı 19 Nisan 2024
Başvuru Sonuçlarına İtiraz 21 Nisan 2024
Nihai Listenin İlanı (itiraz sonucu değişiklik var ise) 21 Nisan 2024
Son feragat tarihi 21 Nisan 2024 (Saat 16:00)
   
 

*Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Bitirme Sınavından alınan sonuçlar geçerli değildir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS (Üniversite giriş sınavı değil) ve YÖKDİL sınavlarından alınan sonuçlar ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan sonuçlar (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu) geçerlidir.

Kontenjanlar
 • Başvurular sadece 2024-2025 akademik yılı için açılmıştır.
 • Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilen 2023 sözleşme dönemi için Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) faaliyeti hibe dağıtım sonuçlarına ve akabinde imzalanan hibe sözleşmesine göre Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyeti için kurumumuza tahsis edilmiş bütçe ve öngörülen hareketlilik sayısı dâhilinde, işbu ilana yapılan başvurular arasından yaklaşık 14 ASIL KATILIMCI ADAYI hibeli olarak programdan yararlanmak üzere seçilecektir. 
 • Kontenjanlar Uygulama El Kitabı esasları uyarınca fakültelere dağıtılmıştır. Dağıtılma esası  her fakülteye 1 kontenjan verilmesi yoluyla gerçekleşmiştir.
 • Fakülte kontenjanlarında başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar başka fakültelere adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacaktır.
 • İkili anlaşmalar için tıklayınız.
 • Kontenjanlar için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ ENSTİTÜ TAHMİNİ KONTENJAN
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ 1
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAKÜLTESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 1
GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 1
HUKUK FAKÜLTESİ 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 1
TIP FAKÜLTESİ 1
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ 1
LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ 1

 
Başvuru Yapmak İçin Gerekli Akademik Ortalama
 • Lisans öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış (1) ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notu en az 2.20/4.00, (2) birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notu en az 75/100),
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif (tüm dönemlerin) akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış (1) yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00 (2) doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notu 2.50/4.00),

Değerlendirme Ölçütleri
 • Dil sınavından alınan puan ile 100 üzerinden genel not ortalamanızın yarısı alınarak toplanır ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)
 • 2024 proje dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Ölçüt
Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan**
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan
afetzede yardımı alanlar
+10 puan***
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.) -5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
 
***Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

NOT: Birinci derece akrabaları veya kendileri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 10 ilini etkileyen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerde ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler Erasmus Öğrenci Hareketliliğine yapacakları başvurularda +10 Puan ile önceliklendirilir.

 Seçilen Erasmus Öğrencilerine Öğrenim Süreleri İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarları
 
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya,
İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan
600 avro
Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan 450 avro