"CORES" Projesi

Charter of Common Refugee Strategies (CORES) isimli proje, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından 2018 yılı KA2 Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında hibelendirilmeye hak kazanmıştır.

24 ay sürecek olan projenin kabul edilen bütçesi 166.370 Avrodur. Üniversitemizin koordinatör kuruluş olarak yer alacağı 7 ortaklı projedeki diğer ortaklar; Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi, KU TU (Bulgaristan), AKETH (Yunanistan), DTZ (Almanya), REINTEGRA (Çekya), IFES (İspanya)’tir.

Projenin sonucunda hazırlanacak strateji belgesi 11 dilde olacaktır. Ortakların dillerinin yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca dilleri de dâhil edilecektir.

Proje sonunda; Avrupa düzeyinde göçmenlerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi, yetişkin eğitimi veren profesyonellerin beceri ve yetkinliklerinin arttırılması, ortak kuruluşların göçmenlik konusunda kapasitelerinin arttırılması, paydaş kuruluşların farkındalıklarının arttırılması, vatandaşlık hakları, sosyal kabul-uyumun arttırılması ve sosyal hayatın zenginleştirilmesi gibi temel katkıların ortaya konulması amaçlanmaktadır.