"Ecoshellfishing" Projesi

Proje İsmi: 

ECOLOGICAL AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE SHELLFISH HARVESTING ON FOOT
 

Proje Numarası

2016-1-PT01-KA202-022909 

Proje Web Sitesi 

http://ecofilmshellfishing.lpn.pt/tk/

Projeyi Destekleyen Kuruluş ve Projenin Başlangıç Bitiş Tarihleri

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan “TOPLAMA YOLUYLA HASAT EDİLEN KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN EKOLOJİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ - EKOFİLM: KABUKLU SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI” adlı proje Kasım  2016 tarihinde başladı ve Ekim 2018 tarihi itibariyle sona erecektir. Proje koordinatörü Doç. Dr. Göktuğ DALGIÇ – Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Proje Genel Bilgi

Kabuklu Su Ürünleri Avcılığında çalışan profesyonellerin mesleklerini daha çevreci ve  sürdürülebilir düzeyde icra edebilmeleri için eğitim materyallerinin oluşturulması ve BİT kullanımına dayalı sektörde eğitimsel yenilikçi gelişmeleri teşvik etmektir.
Projenin beklenen etkisi ise Avrupa düzeyinde bu avcılık metodu için çevresel ve sürdürülebilir bir eğitimin standardize edilmesi, yenilikçi araç ve eğitim materyali sağlama, uzaktan öğrenmeye erişimi teşvik etme, Mesleki eğitimi kolaylaştırma, Sektörde çevresel ve sürdürülebilir stok yönetim bilincini oluşturma ve meslek uzmanlarının ülkeler arası hareketliliğini teşvik etmektir.

Proje Süreci Özeti 

 
2016 yılında başlayan ve Portekiz Ulusal Ajansı tarafından 266 bin avro hibe ile desteklenen proje; Türkiye, Portekiz, İspanya ve İtalya’da yerleşik beş kurum tarafından yürütüldü.
 
Proje süresince dört farklı ülkenin kabuklu su ürünleri avcılığına yönelik mevzuatları taranıp bahsedilen avcılık türünün ekolojik ve sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi için alınabilecek önlemler tespit edilerek profesyonellere yönelik olarak beş farklı video hazırlandı ve proje ortaklarının dillerine aktarıldı.
 
Projenin sonunda, Avrupa düzeyinde kabuklu su ürünleri avcılığı metodu için çevresel ve sürdürülebilir bir eğitimin standardize edilmesi, yenilikçi araç ve eğitim materyali sağlama, uzaktan öğrenmeye erişimi teşvik etme, mesleki eğitimi kolaylaştırma, sektörde çevresel ve sürdürülebilir stok yönetim bilincini oluşturma ve meslek uzmanlarının ülkeler arası hareketliliğini sağlama amaçlandı.
Proje Ortakları
Proje işbirliği, mesleki risklerin önlenmesinde ve sektörde mesleki eğitimde engin tecrübeye sahip 4 Avrupa ülkesinden 5 ortakla gerçekleştirilmektedir.
  • LPN – Liga para a Protecção da Natureza - Çevresel Sivil Toplum Kuruluşu.Portekiz
  • SGS TECNOS - SGS, dünyanın önde gelen denetim, doğrulama, test ve sertifikasyon şirketi. İspanya
  • FUNDAMAR -  Balıkçılık sektörü organizasyonu, işveren örgütleri ile sendikaların eşit temsilciliği.  Galiçya, İspanya
  • MARE -  Balıkçı Eğitim Kooperatifi. İtalya
  • RTEÜ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Türkiye
Proje hakkında detaylı bilgi için : goktug.dalgic@erdogan.edu.tradresine ulaşabilirsiniz.