DOSLECTEP

Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs (DOSLECTEP)
2019-1-TR01-KA203-074692
 
Bu projede,öğretmen eğitimi programları için bir okul dışı müfredat geliştirilmesihedeflenmektedir: (i) yıllardır okul dışı eğitimin başarıyla uygulandığı ülkelerde kullanılanortamlar, yaklaşımlar, kaynaklar ve farklı okul dışı öğrenmeler hakkında bilgi edinmek, (ii)okul dışı aktivitelerde kullanılabilecek strateji, yöntem ve tekniklerle ilgili yüksek kalitedeyeterlilikler, bilgi ve beceri kazanmak ve bunlara sahip olmak, iii) okul dışı bir müfredatgeliştirmemize yardımcı olacak bir çatı kurmak için ortaklarla işbirliği yapmak, iv) Hacettepe Üniversitesi’nde (koordinatör kuruluş) ilk olarak müfredatı test etmek ve zenginleştirmek, (v)katılımcı ülkelerde müfredatı tercüme etmek ve uygulamak. 

Proje, farklı paydaşlardan (ör. akademisyenler, örgün (özel okul [Sınav Koleji]) ve devletokullarında [Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve informal kurumlar (Muğla BİLSEM)]çalışan öğretmenlerden) girdi toplayan bir ihtiyaç analizi ile başlayacaktır. İhtiyaç analizi bizeöğretmen eğitimcilerinin, öğretmen adaylarının ve öğretmen beklentilerinin yeni birmüfredattan ne olduğu, okul dışı öğrenmede neyin önemli olduğuna inandıkları hakkındabilgiler verecektir. Proje, dört program üyesi ülke (Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya veTürkiye) ve Türkiye’den ilişkili üç ortak tarafından yürütülecektir. Sonuç olarak, her üyeninkatılımı ile ortak bir eğitim içeriği geliştirilecektir.
 
Projenin iki önemli çıktısı vardır: (1) Avrupa Ülkelerinde bir e-kitap olarak okul dışı öğrenme,(2) Öğretmen eğitimi programları için okul dışı öğrenme müfredatı. Projenin yedi ortağı, uygun yaygınlaştırma faaliyetleri ve ilgili kurumlarla toplantılardüzenleyecek ve bu toplantılarda projenin çıktıları ayrıntılı olarak tartışılacak, tüm katılımcıülkelerdeki paydaşlarla birlikte ayrıntılı analizler yapılacaktır. Davetli bildiri ve postersunumları içeren Okul Dışı Öğrenme Konferansı son toplantı ile birlikte düzenlenecektir. Konferans, araştırmacılara uygulayıcılarla bağlantı kurma, müfredatın ve e-kitabınyaygınlaştırılmasını sağlama fırsatı sunacaktır.