ERFAL Projesi

Kısaca ERFAL...


“ERFAL: Dezavantajlı Bireyler için İyi Uygulamaların Değişimi” adlı proje dezavantajlı bireylerin toplumsal uyumu konusunda farklı alanlardaki deneyimleri paylaşmak üzere Avrupa düzeyinde tematik bir ağ oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu proje sonunda göçmenler, engelliler, eğitim almamış ve işsizlerin ile yaşlılarla ilgili iyi uygulamalar derlenecek ve bu bireylerin becerilerini arttıran ve ekonomik ve sosyal uyumunu destekleyen başarılı uygulamalar ortaya konacaktır.
İyi uygulamalar yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde paydaşlarla paylaşılarak dezavantajlı bireylere sağlanan eğitimsel fırsatların kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır.
Bu proje 2017-2019 yılları arasında uygulanacak olup Erasmus+ programı tarafından hibelendirilmektedir.
 

ERFAL …

  • Dezavantajlı bireylerin toplumsal uyumu konusunda farklı alanlardaki deneyimleri paylaşmak üzere tematik bir ağ kurmayı
  • Dezavantajlı bireylere sunulan eğitimsel fırsatların kalitesini arttırmayı
  • Dezavantajlı bireylerin toplumsal uyumu için kullanılmak üzere spesifik yöntemsel araç geliştirmeyi
  • Dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal uyumunu desteklemeyi
  • Çeşitli dezavantajlı grupların toplumsal uyumuna odaklanan eğitimsel projelerin fayda potansiyelini arttırmayı
amaçlamaktadır.
 

BarCamp çalıştayları…


ERFAL, farklı araç ve formatlarla paylaşılan bilgi ve deneyimleri BarCamp katılımcı çalıştayları yöntemini kullanmaktadır. Proje kapsamında 4 BarCamp çalıştayı organize edilecek olup her bir çalıştayda dezavantajlı bireylerin entegrasyonuyla ilgili belirli konular ele alınacaktır:
  • Birinci BarCamp (Kas 2017 / Sofia, BG): “Göçmenlerin entegrasyonu”
  • İkinci BarCamp (May 2018 / Valencia, ES): “Engellilerine entegrasyonu”
  • Üçüncü BarCamp (Eki 2018 / Larnaca, CY): “Eğitimsizlerin-İşsizlerin Entegrasyonu”
  • Dördüncü BarCamp (Şub 2019 / Rize, TR): “Yaşlıların Entegrasyonu”
 

Project ortakları:

 
KU TU (Bulgaristan) – koordinatör
REINTEGRA (Çekya)
PRESSURE LINE (Hollanda)
EURORESO (İtalya)
EUROFORTIS (Letonya)
BALLYBEEN (Birleşik Krallık)
SYNTHESIS (Kıbrıs)
RTEU (Türkiye)
IFES (İspanya)
 
Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.erfalproject.eu adresini ziyaret ediniz ya da yerel ortak kurumla iletişime geçiniz.