FALK Projesi

FALK Hakkında…

"FALK: Göçmenler için İlk Yardım Kitapçığı Kiti", 6 AB ülkesinin (Türkiye, Bulgaristan, İspanya, Birleşik Krallık, Çekya ve Güney Kıbrıs) ana dillerinde tıbbi konularda dil becerilerinin geliştirilmesi ve yükseltilmesi yoluyla göçmenler için sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesini amaçlayan bir Avrupa işbirliği projesidir.

FALK, ev sahibi ülkelerin sağlık sistemleri hakkında ülkeye özgü bilgi sağlayan kapsamlı bir çoklu cihaz dil aracı olarak  kullanılmasının yanı sıra sağlıkla ilgili sağlık yardımı almak bir İlk Yardım Dili Seti ve FALK, ev sahibi ülkelerin sağlık sistemleri hakkında ülkeye özgü bilgileri sağlayan sağlıklı dil becerilerini edinmek ve etkili bir tıbbi yardım almak için kapsamlı bir çoklu cihaz dili aracı olarak Bir İlk Yardım Dili Seti geliştiriyor.

FALK, diğerlerinin yanı sıra, yolculukları farklı tıbbi sonuçlarıyla gelen yeni göçmenlerle oldukça alakalıdır (örneğin yaralanmalar, enfeksiyöz hastalıklar, kadınlara özgü sağlık sorunları, travma sonrası stres, vb.)

Proje aynı zamanda sağlık hizmet sunanlara, göçmenlerle olan dil farklılıklarından kaynaklanan iletişim engellerini aşmaya, yanlış anlaşılmaları azaltmaya ve yeterli tıbbi yardım sunmaya da imkân tanıyor.

Proje, 2017-2019 dönemi için Erasmus + programı kapsamında finanse edilmektedir.

FALK proje başlangıç toplantısı


Proje başlangıç toplantısı 18-19 Ocak 2018'de Lancaster, İngiltere'de gerçekleştirildi ve proje faaliyetlerini tartışmak ve planlamak ve ilgili paydaşların ve hedef grup temsilcilerinin katılımına yönelik bir yaklaşım geliştirmek için kullanıldı.

Ortaklar, göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını gidermek için altı konuyu öncelikli tıbbi alanlar olarak ayıran Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi tarafından yayınlanan Avrupa göçmen krizinin halk sağlığı boyutu belgesini inceledi. Bunlar, 12 dilde hazırlanacak FALK Tıbbi Dil Piramidinin - İlk Yardım Dil Setinin ilk kısmı- gelişimi için temel olarak kullanılacaktır.
 

FALK amaçlar…

 • ev sahibi ülke dilinde sağlıkla ilgili konularda yetişkin göçmenlerin dil yeterliklerini artırmak
 • yetişkin göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişmesini kolaylaştırmak için 6 AB ülkesindeki sağlık sistemleri hakkında ülkeye özgü bilgiler sunarak
 • yenilikçi dil ürünleri geliştirmek ve böylece entegrasyon, dil eğitimi ve göçmenlerin refahı için çalışan organizasyonların kapasitelerini geliştirmek
 • sağlık çalışanlarını göçmen hastalarla etkin iletişim kurmalarını ve sunulan tıbbi hizmetlerin kalitesini artırmalarını desteklemek

  İlk Yardım Dili Kiti içerir…

 • Göçmenlerin sağlık sorunları ile ilgili öncelikli konularda tıp terminolojisi sağlayan kelime ve deyim terimi olarak 12 dilde Tıbbi Dil Piramidi
 • Tıbbi dil çalışması – (kendi kendine)dil öğrenme amacıyla farklı tıbbi senaryoların görsel ve işitsel rekreasyonunu sağlayan 6 dilde videolar
 • Ortak ülkelerdeki sağlık sistemleri hakkında 12 dilde Sanal Harata sağlama Sanal Harita sağlayan bir öğrenme platformu ve Dil içeriğini 6 dilde uygulayan bir Test Yeri

 

FALK ortakları

 1. Recep Tayyip Erdogan Universitesi (TR) – Koordinatör
 2. KU TU EOOD (BG)
 3. INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP. V. (ES)                  
 4. The Little Wren Ltd. (UK)
 5. AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI (CZ)
 6. SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LTD. (CY)
 7. Inthecity Project Development (NL)


Projeyle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen www.falkproject.eu ziyeret edin veya proje ortaklarıyla iletişime geçin