Not Sistemi

NOT AKTS NOTU YEREL NOT SONUÇ
90-100 A AA S
81-89 B BA S
73-80 B BB S
66-72 C CB S
60-65 D CC S
50-59 E DC C
40-49 F DD F
30-39 F FD F
0-29 FX FF F
0   D F

Açıklama:
S: Başarılı
C: Şartlı Geçiş
F: Başarısız

AKTS Kredileri:
1 tam akademik yıl: 60 AKTS
1 sömestr: 30 AKTS