Personel Ders Verme Hareketliliği

Nedir?
 • Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders (hafta başına) verilmesi zorunludur. Asgari ders saati süresinden daha az ders verdiği saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Bu başvuru döneminde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir. 
Kontenjan
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe doğrultusunda her başvuru döneminde belirlenmektedir.
 • Üniversitemizde ikili anlaşmamız bulunan bölümlerin yer aldığı her fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okullarında eşitliği sağlamak adına 1 kontenjan ayrılmıştır. Yukarıda sayılan akademik birim bazındaki sıralamada ise değerlendirme ölçütlerindeki puan sıralaması dikkate alınacaktır.
 • İkili anlaşması olup da başvuru gelmeyen akademik birim kontenjanları için tüm başvuruların genel puan üstünlüğüne göre sıralama yapılmak suretiyle değerlendirilecektir. 
Bölüm İkili Anlaşmaları
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 • Gerekli asgari şartları sağlayanlar,
 • Üniversitemizde kadro karşılığı ders verme yükümlülüğü olanlar,
 • Ders verme yükümlülüğü olmayıp da ders veren personeller bu hareketlilikten faydalanamaz
Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar
 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 
Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
 1. Başvuru Formu
 2. Öğretim programı (kurallara uygun olarak doldurulmuş olmalı; ana kriter kapsamında komisyon değerlendirmesi yapılacak olup başvuru aşamasında imza/onay gerekmemektedir.)
 3. Dil Belgesi (YDS ya da YÖK tarafından tanınan diğer yabancı dil sınavları) 
Son Başvuru Tarihi ve Yeri
 • Programa başvurular genel olarak her yıl EKİM-KASIM aylarında alınmaktadır.
 • Başvurular şahsen Dış İlişkiler Birimine yapılacaktır. 
Değerlendirme Ölçütleri
 • Değerlendirme ölçütlerini görmek için tıklayınız. 
Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek
 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir: 
Hayat pahalılığına göre ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler (2018-2019 döneminden itibaren geçerli hibeler) Aylık Hibe (€)

Grup 1

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162
Grup 2
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  144
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 126
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirler arası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir: 
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.500 €
Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkanı
 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 
Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkanlar
 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.