Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Nedir?
 • Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Kütüphanede araştırma yapmak üzere talep edilen faaliyetler de bu kapsamda olup desteklenememektedir.
 • Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 
Asgari ve Azami Süreler
 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre eğitim aldığı saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Başvuru dönemlerinde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir. 
Kontenjan
 • Üniversitemize tahsis edilen hibe doğrultusunda her başvuru döneminde belirlenmektedir.
 • İkili anlaşma şartı olmayan bu faaliyette her fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okulu/daire başkanlığı gibi her birime eşitliği sağlamak adına 1 kontenjan ayrılmıştır. Birim bazındaki sıralamada ise değerlendirme ölçütlerindeki puan sıralaması dikkate alınacaktır.
 • Başvuru gelmeyen birim kontenjanları için ise tüm başvurular, genel puan üstünlüğüne göre sıralama yapılmak suretiyle değerlendirilecektir. 

Bölüm İkili Anlaşmaları

 • Bu faaliyette ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır. 
 • Bunun yerine yurtdışında gidilecek işletmeden davet mektubu alınmak suretiyle başvuru yapılabilmektedir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • Gerekli asgari şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilir.
 • Bununla birlikte üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personel başvuruda bulunabilir. 

Başvuru için Gerekli Asgari Şartlar

 • Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olmak,
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
 • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 

Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Öğretim programı
 3. Dil Belgesi (YDS ya da YÖK tarafından tanınan diğer yabancı dil sınavları)
 4. Davet Mektubu 

Son Başvuru Tarihi ve Yeri

 • Programa başvurular genel olarak her yıl EKİM-KASIM aylarında alınmaktadır.
 • Başvurular şahsen Dış İlişkiler Ofisine yapılacaktır. 

Değerlendirme Ölçütleri

 • Değerlendirme ölçütlerini görmek için tıklayınız. 

Seçilen Personele Sağlanacak Maddi Destek

 • Seçilen personele sağlanacak maddi destek gündelik hibe ve seyahat giderinden oluşmaktadır ve tek kalemde tahsis edilmektedir.
 • Gündelik hibe miktarları şu şekildedir: 
Hayat pahalılığına göre ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler (2018-2019 döneminden itibaren geçerli hibeler) Aylık Hibe (€)

Grup 1

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
Grup 2
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  136
Grup 3 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119
 • Seyahat gideri gidilen ülkenin “km” değerine göre belirlenmektedir. Gidilen şehirler arası mesafe “mesafe hesaplayıcısı” ile belirlenir ve hibe miktarları şu şekildedir: 
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.100 €

Faaliyetten Hibesiz Faydalanma İmkanı

 • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir.
 • Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. 

Engelli Personele İlişkin İlave Destek ve İmkanlar

 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.