Güvenli Balıkçılık

TROL BALIKÇILIĞINDA RİSK ÖNLEME VE GÜVENLİK İÇİN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ TEMELLİ EĞİTİM ARACI (DVD: GÜVENLİ BALIKÇILIK)
2014
-1-ES01-KA202-004404
www.safefishing.eu

GÜVENLİ BALIKÇILIK projesi Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı kapsamında ‘Stratejik Ortaklıklar’ eylemi tarafından hibelendirilmiştir.
Ana Eylem 2 – ‘Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği’ kapsamındadır.
Eylül 2014’ten Ağustos 2017’ye kadar sürdürülecektir.

Genel Bilgi:

Mesleki tehlikelere ilişkin mevzuatlara göre işçiler, iş ortamlarına bağlı olarak periyodik bir şekilde özel bir eğitim almalıdır. Fakat alışılagelmiş duruma göre bu eğitimler tüm işçiler için özelden ziyade çok genel kalmakta ve bu sektörde olduğu gibi uzun sürelerle bu ortamlarda kalan işçiler periyodik eğitim alamamaktadırlar. Bu yüzden, işçiler kaza risklerine ilişkin önleyici tedbirler konusunda yeterli derecede eğitilememektedirler. Halihazırda, trol balıkçılığı mesleki tehlikeler eğitiminde geleneksel öğretim teknolojileri uygulanmaktadır. Yeni teknoloji ile güncellenmemiştir. Hatta Avrupa standartlarında mesleki risklerin önlenmesinde eğitim programları mevcut değildir. Avrupa standartlarında eğitim ve bilişim ve iletişim teknolojisinin kullanımı, işçilerin hareketliliğini kolaylaştırıp niteliğini arttırırken bu sektöre de katma değer sağlayacaktır.

Trol balıkçılığı faaliyetleriyle ilgili mesleki risklere uygun yönetimin öğrenilmesi ve nitelikleri açısından trol balıkçılığı sektöründe tanımlanan ihtiyaçlara göre ‘GÜVENLİ BALIKÇILIK’ teklifinin amaçları şu şekildedir:

 • Mesleki risklerin önlenmesine karşılık düşen çapraz becerilerin trol balıkçılığı sektörüne danışmanlık yapılması: ‘Trol balıkçılığı sektöründe mesleki risklerin önlenmesine ilişkin Avrupa standartlarında bir  program oluşturulması’
 • Bilişim ve İletişim Teknolojisi kullanımı ile sektörde eğitimsel yenilikçi gelişmeleri teşvik etmek: ‘DVD:  GÜVENLİ BALIKÇILIK’

İspanya’nın bu projede de referans olarak kullanılacak Mesleki Riskleri Önleme Kamu Tüzel Kişiliği tarafından finanse edilen ve desteklenen önleyici içerikleri bulunmaktadır. Fakat bu içerikler bilişim ve iletişim teknolojileri ile geliştirilmemiştir. Bu önleyici içerikler "ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SINIESTRALIDAD EN EL ARTE DE ARTRASTRE EN LA PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA: GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS" olarak adlandırılmaktadır. İspanyol içeriklerin bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımıyla uyumlaştırılması ve geliştirilmesi için ortaklar, daha az iş ortamı kazasının olduğu ve daha güvenli şartlarda günlük etkinlikleri gerçekleştirmek için işçiler tarafından kullanılacak özel, görsel-işitsel eğitim içerikleri geliştireceklerdir.

Konsorsiyum:

Proje işbirliği, mesleki risklerin önlenmesinde ve sektörde mesleki eğitimde engin tecrübeye sahip 5 Avrupa ülkesinden 6 ortakla gerçekleştirilmektedir.

 • ARVI (Mesleki örgüt): İspanya
 • SGS TECNOS (Çok uluslu kurum): İspanya
 • INFORCOOP (Eğitim merkezi): İtalya
 • IMP (Sektörde özel bir kurum): Fransa
 • RTEU (Üniversite): Türkiye
 • EUROPECHE (Avrupa derneği): Belçika
Bu proje 5 İŞ PAKETİ ile yürütülecektir:
 • İP1: PROJENİN YÖNETİMİ, KOORDİNASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ
 • İP2: TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE İŞ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİNDE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TANIMLANMASI VE ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI
 • İP3: TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE İŞ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN AVRUPA STANDARTLARINDA PROTOTİP  PROGRAM OLUŞTURULMASI
 • İP4: TROL BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE İŞ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN AVRUPA STANDARTLARINDA PROGRAM  OLUŞTURULMASI
 • İP5: PROJENİN VE ÇIKTILARININ TANITILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Bu projede 4 ULUSÖTESİ TOPLANTI gerçekleştirilecektir.
 • Vigo’da Başlangıç Toplantısı (İspanya)
 • Roma’da ikinci toplantı (İtalya)
 • Lorient’de üçüncü toplantı  (Fransa)
 • Rize’de dördüncü toplantı (Türkiye)

Bu ulusötesi toplantılarda, konsorsiyum projenin gelişimini analiz edip planlayacak; saha çalışması kapsamında troll gemileri ve/veya bu amaca uygun başka tesisler ziyaret edilecek.Konsorsiyum ayrıca gerekli olan durumlarda sesli/görüntülü olarak toplantı yapacaktır.

Sonuçları yaygınlaştırmak için projenin sonunda bazı etkinlikler  planlanmıştır:

 • Ulusal Bilgi Günü (İspanya)
 • Ulusal Bilgi Günü (İtalya)
 • Ulusal Bilgi Günü (Fransa)
 • Ulusal Bilgi Günü (Türkiye)
 • Ulusal Bilgi Günü (Belçika)

Haber Bültenleri